Gần đây tôi đọc một bài viết tuyệt vời trên Edutopia về những đặc điểm của các nhóm dạy học hiệu quả ở trường. Trong “5 đặc điểm của một nhóm giáo viên hiệu quả,” Elena Aguilar đã viết về những kinh nghiệm tiêu cực của cô khi làm việc trong các nhóm làm việc trước đây và sau đó nói chuyện về những gì tích cực cho kinh nghiệm của mình trong hiện tại.

Gần đây tôi đọc một bài viết tuyệt vời trên Edutopia về những đặc điểm của các nhóm dạy học hiệu quả ở trường. Trong “5 đặc điểm của một nhóm giáo viên hiệu quả,” Elena Aguilar đã viết về những kinh nghiệm tiêu cực của cô khi làm việc trong các nhóm làm việc trước đây và sau đó nói chuyện về những gì tích cực cho kinh nghiệm của mình trong hiện tại. Bạn có thể đọc toàn bộ bài viết ở đây: http://www.edutopia.org/blog/5-characteristics-effective-school-team-elena-aguilar.

03
Tạo dựng một nhóm làm việc hiệu quả trong trường học, khi đọc đến đây, tôi không thể không nghĩ đến đó là: những khả năng quản trị tốt, dạy học hiệu quả ở Các đội Lighthouse trong quy trình The Leader in Me của các trường học trên toàn thế giới.
Aguilar chia sẻ đặc điểm quan trọng của các yếu tố hiệu quả có liên quan chặt chẽ với một số thói quen trong nền tảng 7 Thói quen của người thành đạt; trong đó bao gồm Thói quen 2: Bắt đầu với mục tiêu, Thói quen 5: Hiểu rồi được hiểu và Thói quen 6: Hợp lực.
Các nguyên tắc của 7 thói quen cung cấp một nền tảng tuyệt vời không chỉ cho các học sinh khi mà các em có thể dựa vào đó để phát triển bản thân của chúng, mà còn cung cấp một nền tảng tuyệt vời cho những người lớn trong trường học để thực hiện việc thay đổi nhằm tạo ra môi trường văn hóa tích cực, thúc đẩy làm việc theo nhóm hiệu quả và cải thiện thực tiễn một cách chuyên nghiệp cho riêng mình.