Là một người tham gia điều hành dự án The Leader in Me ở trường của mình (Thành viên nhóm LightHouse), tôi thường tìm kiếm các bài báo, sách, bài nghiên cứu nghiên cứu nói về quá trình hình thành phát triển của văn hóa trong nhà trường.

Là một người tham gia điều hành dự án The Leader in Me ở trường của mình (Thành viên nhóm LightHouse), tôi thường tìm kiếm các bài báo, sách, bài nghiên cứu nghiên cứu nói về quá trình hình thành phát triển của văn hóa trong nhà trường. Gần đây, tôi nhận được một bản nghiên cứu về xem xét các tác động củaBầu không khí học đường trên thành tích học tập của học sinh. Tất nhiên, tôi đã bị hấp dẫn ngay!

images

Nghiên cứu này được mang tên “Tự điều tiết cảm xúc (thiết lập các thành tựu thông qua những quy tắc điều tiết cảm xúc)” Của các tác giả là Curt Adams, Patrick Forsyth, Ellen Dollarhide, Ryan Miskell, và Jordan Ware. Nó được xuất bản từ phòng xuất bản Đại học sư phạm, tháng 2 năm 2015. Tham khảo thêm về tài liệu tại: http://bit.ly/1Gz985p.

Các kết quả của nghiên cứu càng khẳng định giả thuyết của các tác giả. Một điều tra của 80 trường tiểu học và trung học ở các đô thị lớn, các trường có một bầu không khí tự điều tiết được sẽ tạo ra thành tích học tập ở học sinh cao hơn đáng kể. Bầu không khí có thể điều chỉnh được, thông qua sự điều tiết cảm xúc mỗi cá nhân sẽ giúp giảm sự phụ thuộc vào các điều khiển bên ngoài, tăng quyền tự chủ và độc lập ở học sinh.

Từ khi tham gia vào The Leader in Me, tôi đã không ngạc nhiên bởi kết quả của nghiên cứu này. Trong trường học The Leader in Me, việc xây dựng một bầu không khí giáo dục có thể điều chính là điều cần thiết để thực hiện. Để làm được điều đó cần có những quy tắc ứng xử đúng đắn và hợp lý. Bên cạnh đó là nâng chúng lên thành một văn hóa khác biệt trong trường học. Cũng phải thừa nhận rằng mọi người đều có điểm mạnh và giáo viên, nhân viên, học sinh, phụ huynh và gia đình là những người khác biệt, các bên đều có những nhận định riêng và đôi khi trái ngược, điều này không gây gì trở ngại ở chúng tôi mà tôi coi đó trở thành bản chất, động lực để đóng góp. Từ đó các mối quan hệ được tăng cường, và bầu không khí học tập và môi trường văn hóa thay đổi tích cực. Tôi có thể ví dụ, nếu như hàng ngày mỗi cuộc trao đổi, mỗi bài giảng đều hướng đến tôn trọng và nâng cao tầm những suy nghĩ ở mỗi học sinh và chia sẻ đến học sinh điều đó sẽ giúp cho bài học và bầu không khí học tập trở nên tốt hơn.

Bạn nghĩ sao? Điều đó có đủ
giá trị để chúng ta nỗ lực?