Ngày 3 tháng 3 năm 2016. Với tinh thần cùng thắng và cùng nhau "Chung tay dựng xây văn hóa" Trường THCS Thực Nghiệm Hà Nội, đã có tiến hành sự kiện Teambuilding cho cán bộ giáo viên toàn trường với chủ đề "7 Thói quen gắn kết và đổi mới".

Ngày 3 tháng 3 năm 2016. Với tinh thần cùng thắng và cùng nhau "Chung tay dựng xây văn hóa" Trường THCS Thực Nghiệm Hà Nội, đã có tiến hành sự kiện Teambuilding cho cán bộ giáo viên toàn trường với chủ đề "7 Thói quen gắn kết và đổi mới".

Thông qua sự kiện lần này, THCS Thực Nghiệm đã có nhiều chuyến biến và hình thành những sứ mệnh quan trọng trong xây dựng văn hóa và đẩy mạnh tinh thần dạy và tiếp tục học hỏi trong tập thể giáo viên nhà trường.