Con tôi năm nay đã học lớp 9 nhưng cháu thiếu chủ động, làm việc gì cũng phải có người lớn kèm cặp, nhắc nhở. Sau khi học xong khóa học The Leader in Me, tôi đã về trò chuyện cùng con.

Con tôi năm nay đã học lớp 9 nhưng cháu thiếu chủ động, làm việc gì cũng phải có người lớn kèm cặp, nhắc nhở. Sau khi học xong khóa học The Leader in Me, tôi đã về trò chuyện cùng con. Thay vì nhắc nhở mắng mỏ, tôi đã cùng cháu lập ra một bảng kế hoạch nho nhỏ. Bắt đầu từ việc chủ động chuẩn bị đồ dùng, dậy sớm đi học đúng giờ; mỗi tuần cháu sẽ dậy sớm hơn 15 phút và ngủ sớm hơn bình thường. Cũng đã hai tuần trôi qua, tuy còn khó khăn nhưng trong một tuần ít nhất cháu cũng đã tự biết chuẩn bị đồ dùng và cố gắng dậy sớm hơn.

Chị Đỗ Thu Hà