Tôi hiểu rằng muốn con hiểu nguyện vọng của mình thì bản thân mình phải hiểu nguyện vọng của con trước

Tôi hiểu rằng muốn con hiểu nguyện vọng của mình thì bản thân mình phải hiểu nguyện vọng của con trước

“Nhiều khi tôi rất bực mình vì con trai không tự giác, không có ý thức chủ động trong học tập cũng như việc nhà, phải đợi mẹ thúc giục hoặc những việc cấp bách mới làm, hay coi đó là việc phải làm, làm cho xong, cho có. Tôi có góp ý thì cháu đều đưa ra lý do ngụy biện hay cho rằng con làm thế nào cũng được.

Thứ Bảy tôi phải đi trực đột xuất cả ngày nên đã giao cho con học ở nhà nhưng khi về con không học mà ngụy biện rằng mai là chủ nhật – con học sau cũng được. Ngay sau khi tham gia khóa đào tạo The leader in me tại Vinschool, hai mẹ con tôi đã nói chuyện đến đêm, mẹ cho con tự đánh giá bản thân mình, xem những gì con có thể làm và làm tốt hơn, con muốn gì và điều con đang làm mang lại điều gì cho con? Lần đầu tiên tôi được nghe con nói rằng con muốn trở thành kỹ sư, và hai mẹ con đã vạch ra kế hoạch để tương lai trở thành kỹ sư, bao gồm việc học từ bây giờ. Con cũng nói rằng con muốn có thời gian chơi bóng đá, nghe nhạc và lướt Facebook. Tôi cũng rút kinh nghiệm vì mình đã áp đặt mong muốn của mình lên con mà chưa thực sự hiểu con. Tôi hiểu rằng muốn con hiểu nguyện vọng của mình thì bản thân mình phải hiểu nguyện vọng của con trước.”

Chị Nguyễn Thị Minh