Việc phụ huynh vào cuộc là một mục tiêu lớn của nhiều trường. Thường thì mục tiêu này được tiếp cận với các hình thức mà các bậc cha mẹ cần phải thay đổi để nhập cuộc vào các hoạt động của nhà trường.

Việc phụ huynh vào cuộc là một mục tiêu lớn của nhiều trường. Thường thì mục tiêu này được tiếp cận với các hình thức mà các bậc cha mẹ cần phải thay đổi để nhập cuộc vào các hoạt động của nhà trường.

Screen-Shot-2015-03-11-at-4.54.49-PM-236x300

Nhưng với TLiM – The Leader In Me, một mô hình hiệu quả hơn cho các nhà giáo dục để áp dụng là “thay đổi bắt đầu bản thân giáo viên và nhà trường”. Các nỗ lực nhất thời của trường sẽ tạo ra những kết quả nhất thời; nếu bạn muốn kết quả lâu bền, bạn cần thay đổi những cố gắng của bạn bằng thay đổi từ chính bạn. Là một nhà giáo, bạn có thể thay đổi các phương pháp bạn sử dụng để tương tác với phụ huynh có thể hiệu quả hơn và hữu ích hơn.

Dưới đây là một vài giải pháp hữu hiệu và ví dụ về sự tham gia của phụ huynh từ trường của tôi (sau khi nhà trường áp dụng “thay đổi bắt đầu từ chính tôi.”

– Mời phụ huynh tham dự các hoạt động liên quan đến họ và cho con cái họ.

Nhà trường thường xuyên tổ chức các sự kiện để tăng sự tham gia phụ huynh tại Trường tiểu học Martin Petitejean (Trường Lighthouse đầu tiên tại Louisiana), nhà trường đã bắt đầu tổ chức nhiều hoạt động (lấy học sinh làm trung tâm – do chính học sinh tổ chức và hoạt động) như là “Ngày hội Hợp lực – Synergy Party” dành cho các bạn học sinh năm cuối. Phụ huynh đến nghe, xem, tham gia vào hoạt động và đã có những ​​phản hồi tích cực về các sự kiện của nhà trường. Mỗi khi có sự kiện của nhà trường Phụ huynh nô nức và cố gắng để được tham dự chương trình này. Chính quyền luôn muốn sự tham gia như thế ở các trường học, nhưng họ không có giải pháp nào để thực hiện được như thế, họ đã bị choáng ngợp với sự tham gia đông đảo của phụ huynh ở nhà trường.

Một buổi thảo luận đã được thực hiện, có người đề nghị trường có thể mời phụ huynh học sinh tham gia cùng lớp học trong việc tổ chức các sự kiện đặng trưng dành cho cha mẹ mỗi tuần. Họ thử nghiệm ý tưởng này với một lớp học và nó đã thành công! Kết quả là, bây giờ mỗi tháng phụ huynh được bổ nhiệm sẽ gửi thư về nhà cho cha mẹ biết các hoạt động phụ huynh tháng. Nếu cha mẹ không thể tham dự thì vẫn có thể tham dự một hoạt động thảo luận khác của cha mẹ trong các tháng tiếp theo. Phụ huynh được mời tham dự sự kiện có liên quan nhất cho họ và được cho một cơ hội để tương tác với con của họ.

Mời phụ huynh tham gia quá trình thiết lập mục tiêu học sinh.

Một nghiên cứu của Joyce Epstein và Mavis Sanders nói, “Các giáo viên, phụ huynh và học sinh có ít hiểu biết về những điều mong đợi ở nhau trong học tập và nhà trường …. Hầu hết giáo viên không biết những mục tiêu mà các bậc cha mẹ mong đợi ở con cái của họ, làm thế nào cha mẹ giúp con tìm kiếm về mục tiêu của mình và làm thế nào cha mẹ muốn được tham gia hoạt động đó. Hầu hết các bậc cha mẹ không biết nhiều về các chương trình giáo dục trong trường học hay giáo viên yêu cầu điều gì. “Mời phụ huynh tham gia, học sinh đặt mục tiêu, sẽ giúp tăng mức độ hiểu biết và sức mạnh tổng hợp với các bậc phụ huynh, học sinh và giáo viên.

Tại Trường tiểu học Wanke ở San Antonio, Texas, họ đã tạo ra một “Ban xây dựng mục tiêu Phụ Huynh” đó là việc hỗ trợ phụ huynh tham gia thiết lập mục tiêu cho con cái của mình. Đây là một sự kiện vui nhộn, nơi học sinh và cha mẹ “hợp lực” với nhau bằng nhiều cách để thiết lập mục tiêu và tạo ra một kế hoạch giúp con thành công. Học sinh “Bắt đầu với mục tiêu” bằng cách xây dựng mục tiêu cá nhân (nhà) và một mục tiêu học tập (trường học) mà con muốn đạt được trong năm. Học sinh và phụ huynh đã có những sản phẩm thú vị như là các tác phẩm nghệ thuật nói về mục tiêu của mình. Nhà trường chia sẻ những tác phẩm của học sinh và treo nó tự hào trong hành lang như một lời nhắc nhở trong suốt năm học.

Giúp phụ huynh hiểu văn hóa, tầm nhìn và sứ mệnh của nhà trường.

Tại Trung tâm Rayne, Louisiana, họ đã tạo các chủ đề “7 thói quen” cho các ngày lễ và sự kiện nhằm huấn luyện phụ huynh. Phụ huynh học ngôn ngữ và ý nghĩa của 7 Thói quen thông qua những gì đang diễn ra và con cái của họ. Họ có một đêm vui vẻ của các món ăn nhẹ, tìm hiểu về 7 Thói quen, và tham gia làm các sản phẩm nho nhỏ thú vị. Dù có hay không bạn đang ở một trường The Leader in Me, bạn có thể sử dụng những loại sự kiện để chia sẻ văn hóa học và giá trị của bạn với cha mẹ.

Sớm có sự tham gia của cha mẹ.

Tại Trường tiểu học Indian Springs ở San Antonio, Texas, một ngôi trường lần đầu áp dụng The Leader In Me. Họ đã chủ động bằng việc có một phụ huynh phục vụ trong đội Lighthouse và bằng cách mời bốn thành viên hội đồng quản trị tham dự bốn ngày đầu tiên đào tạo. Bằng cách cho phép cha mẹ có kiến ​​thức và thực hành của 7 thói quen từ đầu, một đối tác cực kỳ mạnh mẽ trở nên mạnh mẽ hơn.

Có những ví dụ của các kiểu chuyển đổi diễn ra trong các trường The Leader in Me trên toàn thế giới! Trường có hành động về những gì họ có thể kiểm soát để nâng cao sự tham gia của cha mẹ, và họ nhìn thấy thành công lớn trong việc tạo ra một quan hệ đối tác cấp cao để cải thiện trải nghiệm cho tất cả các bên.

Bạn làm gì để cải thiện sự tham gia của phụ huynh tại trường học của bạn?