Để thành công trong thế kỷ 21, các học sinh cần thành thạo các môn học cốt lõi như đọc, viết, khoa học và toán. Tuy nhiên, học sinh cũng cần phải thành thạo các kỹ năng xã hội và kỹ năng sống cơ bản và điều này đang ngày càng trở nên quan trọng. Tóm lại, học sinh cần có các quan niệm, bộ các kỹ năng và bộ các công cụ để:

1) Quan tâm đến chính mình để trở nên độc lập,

2) Giao tiếp tốt với người khác để trở nên tương thuộc

3) Không ngừng cải thiện và cập nhật thông tin.

Hai cuốn sách 7 thói quen của Người thành đạt và Người lãnh đạo trong tôi có liên quan trực tiếp đến các vấn đề này theo các cách sau đây:

Các giải pháp giáo dục nhằm mục tiêu mang lại Thói quen sau cho học sinh:

Thói quen 1: Sống chủ động

 • Có trách nhiệm
 • Sáng tạo
 • Biết chịu trách nhiệm
 • Giữ vững cam kết
 • Tự tin

Thói quen 2: Bắt đầu từ mục tiêu

 • Có tầm nhìn và các giá trị
 • Tạo Thông điệp nhiệm vụ cho bản thân
 • Bắt đầu các dự án một cách thành công
 • Biết lên kế hoạch và lập mục tiêu

Thói quen 3: Ưu tiên cho điều quan trọng nhất

 • Biết tổ chức thực hiện 1 công việc
 • Cân đối các vấn đề ưu tiên quan trọng
 • Loại trừ các yếu tố phí thời gian và mức độ ưu tiên thấp
 • Sử dụng các công cụ lập kế hoạch một cách hiệu quả
 • Sử dụng các kỹ năng quản lý thời gian hiệu quả

Thói quen 4: Tư duy cùng thắng

 • Có đạo đức
 • Biết cách xử sự, xử lý mâu thuẫn
 • Tôn trọng lẫn nhau
 • Xây dựng mối quan hệ tốt đẹp
 • Có lòng dũng cảm

Thói quen 5: Hiểu để rồi được hiểu

 • Áp dụng hiệu quả kỹ năng giao tiếp
 • Biết lắng nghe
 • Biết thông cảm
 • Trung thực

Thói quen 6: Đồng tâm hiệp lực

 • Có khả năng làm việc nhóm
 • Xử lý vấn đề
 • Có óc sáng tạo
 • Tôn trọng giá trị của sự khác biệt

Thói quen 7: Không ngừng rèn luyện

 • Đạt được sự cân đối trong cuộc sống
 • Liên tục tìm kiếm cơ hội học hỏi
 • Có tính ổn định
 • Chăm sóc và vệ sinh bản thân
 • Thành công trong mọi khía cạnh cuộc sống: thể chất, tinh thần, tâm hồn và trí tuệ